Vakgebied Operations
 
Solliciteren Klik hier om te solliciteren
 
Functie Maintenance Coördinator E&I
 
Bedrijfsprofiel Onze opdrachtgever is reeds 30 jaar actief in de offshore industrie als onderhouds en service contractor. Binnen de afdeling oil & gas zijn momenteel 350 medewerkers werkzaam op 55 olie- en gasplatformen in het Nederlandse deel van het continentaal plat. Zij biedt haar klanten een integraal pakket aan systemen en diensten voor een optimaal onderhoud en nieuwbouw van offshore installaties.
 
Functie omschrijving Als Maintenance Coördinator E&I ben je verantwoordelijk voor het initiëren, voorbereiden en realiseren van elektrotechnische en instrumentatie werkzaamheden, zodanig dat de voortgang van het productieproces en de veiligheid gewaarborgd zijn.

Het werkveld betreft de realisatie van projecten op het gebied van plant changes en groot onderhoud aan alle offshore installaties in alle disciplines, zoals de diverse technische vakgebieden, constructiewerk, schilderprogramma’s en inspecties. Omvangrijke projecten worden inhoudelijk en qua logistiek aan de wal voorbereid. Naast deze omvangrijke projecten worden ook technische activiteiten gedefinieerd vanuit het onderhoudsprogramma, storingen en eigen waarneming offshore. Uitvoering vindt met name plaats door contractors zoals technici, lassers, fitters, steigerbouwers, schilders, etc.

Om voortgang van het productieproces en het waarborgen van de veiligheid te realiseren bestaan je kernactiviteiten en werkzaamheden uit:
 • Uitwerken van technische activiteiten en daarbij vaststellen van de aard, omvang en volgorde van de werkzaamheden, de benodigde bezetting en materialen.
 • Uitwerken van de technische specificatie van benodigdheden
 • Afstemmen van inhoudelijke en operationele zaken met vertegenwoordigers van contractors, aangeven van beoogd resultaat, doorlooptijd, bijzonderheden e.d.
 • Reserveren en releasen van benodigde materialen en middelen op de juiste locatie
 • Opdragen van uit te voeren (dagelijkse) werkzaamheden aan eigen medewerkers: en (binnen contractuele afspraken) betreffende voorlieden van contractors (gebruikmakend van Engelse vaktermen)
 • Begeleiden van externen, verstrekken van inhoudelijke toelichtingen en geven van aanwijzingen in relatie tot uit te voeren activiteiten, veiligheid e.d.
 • Monitoren van tijdige reparaties en de opvolging hiervan
 • Bewaken/controleren van de voortgang en kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden en laten herstellen van onvolkomenheden
 • Oplossen van operationele en organisatorische knelpunten m.b.t. de voortang van de technische werkzaamheden in overleg met betrokkenen en daarbij adviseren/besluiten over oplossingen
 • Inventariseren van uit te voeren technische activiteiten binnen een bepaalde periode aan de hand van uitgewerkte projecten op de base, aanvragen voor ondersteuning, eigen waarneming/registratie en o.b.v. inspectieverslagen
 • Planning van werkzaamheden in overleg met productieleiding, rekening houdend met voorgang, minimale belemmering voor het productieproces
 • Uitwerken van een detailplanning van de verschillende activiteiten
 • Opstellen van noodzakelijke rapportages t.b.v. het verantwoorden van gerealiseerde technische projecten, veiligheidssituaties, bijzonderheden e.d.:
 • Opstellen van de periodieke rapportages met gewenste informatie/gegevens en toelichtingen
 • Rapporteren en toelichten van bijzonderheden
 • Naleven van geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, arbo, milieu, mijnwet en de procedures en regelingen in het operations manual: Te allen tijde bewust zijn van en alert zijn op mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu ven vanuit dit bewustzijn strikt naleven van vastgestelde procedures, regels en voorschriften Vanuit controlerende en toezichthoudende rol alert zijn op en bewaken van de veiligheid van derden.
Functie vereisten Voor deze belangrijke functies komen uitsluitend kandidaten in aanmerking, die voldoen aan de volgende kwalificaties:
 • HBO / MBO technische opleiding op werktuigbouwkundig of scheepswerktuigkundig gebied.
 • Ervaring in de petroleum, gas- en onderhoudstechniek.
 • Ervaring in het voorbereiden, begeleiden en coördineren van elektrotechnisch en instrumentatie werkzaamheden.
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Bereidheid tot het volgen van eventuele aanvullende opleidingen.
 • Medisch geschikt en in het bezit van benodigde offshore papieren.
 • U kunt leidinggeven Operationeel, taakgericht): aansturen van anderen i.h.k.v. hun werkvervulling en realisatie van vastgestelde resultaten.
 • Orde, netheid en veiligheid: zich met zorg en aandacht houden aan de regels en voorschriften omtrent orde netheid en veiligheid.
 • Plannen en organiseren: op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken.
 • Slagvaardigheid: snel en adequaat handelen wanneer de werksituatie het vereist.
 • Zelfstandigheid: opstaren en afhandelen van actie zonder hulp van anderen.
 
Locatie Alkmaar
 
Solliciteren Klik hier om te solliciteren