Vakgebied Management
 
Solliciteren Klik hier om te solliciteren
 
Functie Maintenance Coördinator
 
Bedrijfsprofiel Onze opdrachtgever is reeds 30 jaar actief in de offshore industrie als onderhouds en service contractor. Binnen de afdeling oil & gas zijn momenteel 350 medewerkers werkzaam op 55 olie- en gasplatformen in het Nederlandse deel van het continentaal plat. Zij biedt haar klanten een integraal pakket aan systemen en diensten voor een optimaal onderhoud en nieuwbouw van offshore installaties.
 
Functie omschrijving Als Maintenance Coördinator Mechanical ben je verantwoordelijk voor het initiëren, voorbereiden en realiseren van mechanisch gerelateerde werkzaamheden, zodanig dat de voortgang van het productieproces en de veiligheid gewaarborgd zijn.

Het werkveld betreft de realisatie van projecten op het gebied van plant changes en groot onderhoud aan alle offshore installaties in alle disciplines, zoals de diverse technische vakgebieden, constructiewerk, schilderprogramma’s en inspecties. Omvangrijke projecten worden inhoudelijk en qua logistiek aan de wal voorbereid. Naast deze omvangrijke projecten worden ook technische activiteiten gedefinieerd vanuit het onderhoudsprogramma, storingen en eigen waarneming offshore. Uitvoering vindt met name plaats door contractors zoals technici, lassers, fitters, steigerbouwers, schilders, etc.

Om voortgang van het productieproces en het waarborgen van de veiligheid te realiseren bestaan je kernactiviteiten en werkzaamheden uit:
 • Uitwerken van technische activiteiten en daarbij vaststellen van de aard, omvang en volgorde van de werkzaamheden, de benodigde bezetting en materialen.
 • Uitwerken van de technische specificatie van benodigdheden
 • Afstemmen van inhoudelijke en operationele zaken met vertegenwoordigers van contractors, aangeven van beoogd resultaat, doorlooptijd, bijzonderheden e.d.
 • Reserveren en releasen van benodigde materialen en middelen op de juiste locatie
 • Opdragen van uit te voeren (dagelijkse) werkzaamheden aan eigen medewerkers: en (binnen contractuele afspraken) betreffende voorlieden van contractors (gebruikmakend van Engelse vaktermen)
 • Begeleiden van externen, verstrekken van inhoudelijke toelichtingen en geven van aanwijzingen in relatie tot uit te voeren activiteiten, veiligheid e.d.
 • Monitoren van tijdige reparaties en de opvolging hiervan
 • Bewaken/controleren van de voortgang en kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden en laten herstellen van onvolkomenheden
 • Oplossen van operationele en organisatorische knelpunten m.b.t. de voortang van de technische werkzaamheden in overleg met betrokkenen en daarbij adviseren/besluiten over oplossingen
 • Inventariseren van uit te voeren technische activiteiten binnen een bepaalde periode aan de hand van uitgewerkte projecten op de base, aanvragen voor ondersteuning, eigen waarneming/registratie en o.b.v. inspectieverslagen
 • Planning van werkzaamheden in overleg met productieleiding, rekening houdend met voorgang, minimale belemmering voor het productieproces
 • Uitwerken van een detailplanning van de verschillende activiteiten
 • Opstellen van noodzakelijke rapportages t.b.v. het verantwoorden van gerealiseerde technische projecten, veiligheidssituaties, bijzonderheden e.d.:
 • Opstellen van de periodieke rapportages met gewenste informatie/gegevens en toelichtingen
 • Rapporteren en toelichten van bijzonderheden
 • Naleven van geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, arbo, milieu, mijnwet en de procedures en regelingen in het operations manual: Te allen tijde bewust zijn van en alert zijn op mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu ven vanuit dit bewustzijn strikt naleven van vastgestelde procedures, regels en voorschriften Vanuit controlerende en toezichthoudende rol alert zijn op en bewaken van de veiligheid van derden.
Functie vereisten Voor deze functie komen uitsluitend kandidaten in aanmerking, die voldoen aan de volgende kwalificaties:
 • U heeft een TU / HBO opleiding gevolgd in werktuigbouwkunde of naval Engineering.
 • Goede kennis relevante engineering tools en software
 • U heeft 3-5 jaar relevante ervaring metTechnical Integrity en corrosie Management en de uitvoering van inspectie programma's op offshore installaties.
 • U heeft tevens aantoonbare computer vaardigheden(ruime kennis van MS Access, MS Excel, etc.).
 • U bent vloeiend in de Engelse en Nederlandse taal zowel in woord als in geschrift.
 
Locatie Hoofddorp
 
Solliciteren Klik hier om te solliciteren